บริษัท ยีราฟ จำกัด - Yeeraf Co.,LTD.

Our DNA and Experience

DNA

We are a group of Millennials who are tech savvy and marketing oriented. We truly believe that in the digital age, all businesses must consider building the technology to transform the business to the next generation. Furthermore, another uniqueness of our DNA is adapting our technical knowledge to support online marketing to deliver the best ROI.

EXPERIENCE

Our team has the total experience over 14 Years includes technical in the area of coding, QA, UX & UI as well as marketing. We deliver more than 27 projects for the past 12 months.

relation yeeraf

IT & MARKETING SOLUTION

WE PROVIDE BUSINESS SOLUTION

Website Creation

WordPress, PHP, Shopify, Javascript with Framework

Design UX/UI

Gathering Requirements and
Design customer journey

Database Design

Classifying data and identifying
interrelationships.

Server Configuration

Network Server Setup:
Installation and Configuration

Content Media Management

Will be your social media manager and content creator target with your objective.

SEO (Search Engine Optimization)

We offer the unique techniques both on page and off page that help our customer to gain quantity & quality traffic to website.

Google AdWords & Youtube

We optimize and lift up campaign ROI by focusing on wider audience/reach. Our technique definitely increase conversion rate average at 10%

Press Release

We have strong connection with local and internation journalist and media. We are able to spread your news to the market.

Our Clients

Pentacle Ten

Pentacle Ten

MARKETING, Support, Training, Website
naiin.com

naiin.com

Support, Website
praew.com

praew.com

MARKETING, Training
Innogrow

Innogrow Co.,Ltd.

Support, Website
praewwedding.com

praewwedding.com

MARKETING, Training
sudsapda.com

sudsapda.com

MARKETING, Training
Yeeraf Apartment

Yeeraf Apartment

MARKETING, My Product, Website
MCR Consulting

MCR Consulting

Support, Website
goodlifeupdate.com

goodlifeupdate.com

MARKETING, Training
MA-DELUXE

MA-DELUXE

Website
Hop-Van

Hop-Van

Website
ClubSister

ClubSister Co., Ltd.

MARKETING, Support, Training, Website
FORD AMC Group

FORD AMC Group

MARKETING, Training, Website
Amarin Baby & Kids

Amarin Baby & Kids

MARKETING, Training
Journey Trip 18

Journey Trip 18

MARKETING, Training, Website
Dusit Thani Hua Hin

Dusit Thani Hua Hin

MARKETING, Training
smokybike.com

smokybike.com

MARKETING, My Product

Blog

SEO 31

SEO 31 : Image search เพิ่มยอดคนเข้าเว็บกว่า 20%

January 10, 2020
SEO 30

SEO 30 : สิ่งต้องห้ามเวลาทำ SEO

January 10, 2020
SEO 29

SEO 29 : Google Trends ตัวช่วยในการหาคำค้น (Keyword) คุณภาพ

January 10, 2020